Monsterlandet 2 - en app med motsatser

Monsterlandet2I Monsterlandet 2 får ni träna på motsatsord, till exempel ung/gammal, vass/trubbig. Appen riktar sig till barn som har kommit en bit i sin språkutveckling och rekommenderas specifikt till den som behöver extra träning av begreppsuppfattning eller ordförråd.

Spela gärna Monsterlandet 2 tillsammans med ditt barn. Du kan som vuxen öka möjligheterna till inlärning genom att prata om de ord och begrepp som tränas, och att sedan använda orden i vardagen. Ni kan till exempel prata om skillnaden mellan ung och gammal, eller leta efter höga och låga möbler i rummet.

Appen består av tre spel: ett motsatsregn, ett memory och ett tivoli.

Så här spelar man

Panga rätt i motsatsregnet

Regnet i Monsterlandet 2

I motsatsregnet gäller det att ”panga” rätt motsats genom att trycka på den. Genom att välja lätt nivå (via kugghjulet) kommer tempot att bli långsammare.

Hitta motsatser i memoryt

Memory i Monsterlandet 2

I memoryspelet gäller det att hitta motsatspar (t ex vass/trubbig, ung/gammal) genom att trycka på två kort.

På inställningssidan kan ni välja mellan en och två spelare. För de barn som har kommit igång med sin läs- och skrivutveckling kan ni välja kort med text på. Ni kan också välja om ni vill att motsatsorden ska presenteras muntligt, eller om ni själva vill öva på att säga orden. För färre antal kort väljer ni den lätta nivån.

Tryck på paketet när spelet är slut så får ni en kul överraskning!

Utforska motsatser på tivolit

Tivolit i Monsterlandet 2

På tivolit får ni själva experimentera med några av motsatsbegreppen. I berg- och dalbanan kan ni till exempel köra tåget framåt eller bakåt.

Vid kraftmätaren får ni testa om de stora, starka monstren lyckas bättre än de små, svaga, och om det är de stora eller de små klubborna som fungerar bäst.

I motsatsmaskinen förvandlas era saker till sina motsatser på ett magiskt sätt. Kan ni gissa vilka ord det kommer att bli? Går det att förvandla tillbaka sakerna igen?

Hjälp och alternativa inställningar

Tryck på nyckelpigorna i spelen för att höra den muntliga instruktionen på nytt.

Via kugghjulet, högst upp på skärmen, kan ni välja svårighetsnivå. I spelen finns två olika svårighetsnivåer, lätt och svår. I den lätta nivån ges mer hjälp för ovana fingrar, och uppdragen är lättare att lösa.

I memoryspelet kan ni via inställningssidan välja antal spelare, antal kort och om ni vill ha ljud och text.

Barnsäkerhet

  • Monsterlandet 1 har föräldralås till inställningar, hjälpen och till externa länkar
  • Överför ingen data om användaren och lagrar inga ljudfiler
  • Kräver inte att användaren delar personlig information
  • Frågar inte efter födelsedata eller samlar in och överför personlig information
  • Monsterlandet 1 erbjuder inga köp inuti appen

I samarbete med SPSM

Monsterlandet 2 är framtagen av Språka Meras logopeder i samarbete med Specialpedagogiska Skolmyndigheten.

Monsterlandet 1

För yngre barn finns Språka Meras app Monsterlandet 1. Ladda gärna ner Språka Meras andra appar, Spökbus och Färger och fordon.

Språka Mera-påsen Motsatser

Använd gärna appen Monsterlandet 2 tillsammans med Språka Mera-påsen Motsatser. Påsen innehåller en samling pedagogiska spel och leksaker utvalda av Språka Mera för att träna på motsatser.

 

Monsterlandet2-ikon

Hämta Monsterlandet 2 på App Store

Hämta Monsterlandet 2 på Google Play

 
 

Komplettera med pedagogiskt material

Hos Only for heroes kan du köpa pedagogiskt material som är ett bra komplement till Språka Meras material.

Only for heroes webb-affär