Spökbus – app med lägesord

I Spökbus får ni träna på några av de vanligaste lägesorden, som på, i, under och framför. Appen består av tre spel som utspelar sig i en skog, ett tornrum och i en labyrint.

Språka Meras appar köper du från respektive app-affär, tryck på knapparna här:

Hämta Spökbus på App Store Appen går att ladda ner till ipad och iphone

Hämta Spökbus på App Store Appen går att ladda ner till android-plattor och android-telefoner

Beskrivning

Spökbus är framtagen av logopeder och riktar sig till barn som befinner sig i början av sin språkutveckling. Spökbus är framtagen för att barnet med stöd av en vuxen ska få möjlighet att tillägna sig de språkliga begrepp som avses, men barnet kan också spela på egen hand.

Så här spelar man

Kurragömma i skogen

Skogen i Spökbus

I skogen leker vi kurragömma. Ni får leta efter spöken som har gömt sig. Hitta det spöke som nyckelpigan frågar efter (t ex på kistan) och dra sedan spöket till nyckelpigan.

Gömma nyckeln i tornrummet

Tornrummet i Spökbus

I tornrummet gömmer vi nyckeln. Nu kommer nyckelpigan att be er att gömma en nyckel på olika ställen i rummet.

Hitta i labyrinten

Slottet i Spökbus

I slottet dyker det upp en labyrint. Här får ni utforska rumsförhållanden genom att dra ett spöke genom labyrinten till nyckelpigan. Akta er för skelettet i kistan!

Klicka på nyckelpigorna i spelen för att höra den muntliga instruktionen på nytt.

Via kugghjulet kan ni göra olika inställningar. I spelen finns två olika svårighetsnivåer, lätt och svår. I skogen och i tornrummet kan ni även välja vilka lägesord ni vill träna på:

 • i, på, under
 • framför, bakom
 • mellan, bredvid, ovanför
 • alla lägesord

Så kan ni använda Spökbus

Spökbus är framtagen för att barnet med stöd av en vuxen ska få träna på lägesord, dvs prepositioner. Barnet kan också spela på egen hand. Appen riktar sig i första hand till barn med försenad språkutveckling eller svenska som andraspråk och kan med fördel användas av logopeder eller pedagoger som en del i ett språkligt träningsprogram. Appen riktar sig också till yngre barn med normal språkutveckling och kan då användas för att stimulera ordförrådet. Spökbus är gjord så att övningarna kan ske i ett lugnt tempo. Det finns naturliga pauser, då ni kan prata om det ni ser och hör.

Med Spökbus som inspiration

Med spelen som utgångspunkt kan ni även prata generellt om olika lägesord och om de teman och föremål som förekommer i spelen. Exempel på samtalsämnen:

 • Vilka djur finns i skogen – var bor de? I ett träd? Under marken?
 • Finns det tunnor, burkar och skelett i skogen?
 • Har du varit i ett spökslott någon gång?

Efter att ha spelat Spökbus kan ni leka gömma nyckel eller kurragömma på riktigt. Låt gärna barnet gömma ett föremål på olika platser i rummet, t ex under bordet eller bakom dörren.

Labyrinten

Spelet med labyrinten i slottet är en friare lek. Barnet får utforska rumsbegrepp på egen hand. Genom att prata om att spöket rör sig uppåt, nedåt, framåt eller genom en vägg eller in i tunna kan du som vuxen bidra till inlärningen. Ni kan även prata om hur spöket förhåller sig till de olika föremålen som finns i gångarna. Spelet inbjuder till många roliga stunder och vill man prata själv kan man stänga av ljudet på iPaden.

Barnsäkerhet

 • Spökbus har föräldralås till hjälpen och till externa länkar
 • Överför ingen data om användaren och lagrar inga ljudfiler
 • Kräver inte att användaren delar personlig information
 • Frågar inte efter födelsedata eller samlar in och överför personlig information
 • Spökbus erbjuder inga köp inuti appen

Produktionsstöd från SPSM

Produktionsstöd till detta läromedel har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Sagt om Spökbus

”Spökbus är barnvänlig och lätt att komma i gång med. Appen innehåller tydliga instruktioner på svenska.”

Mamma Kristin, betyg 3 av 5 på pappasappar.nu

Pappasappar

Mer material från Språka Mera

Använd gärna appen Spökbus tillsammans med Språka Mera-påsen Spöken och Lägesord. Påsen innehåller en samling pedagogiska spel och leksaker utvalda av Språka Mera för att träna på lägesord. Ladda även gärna ner Språka Meras app, Färger och Fordon.

Produktblad

Produktblad appen Spökbus

Du kanske också gillar …