Språkpaket

Språkpaketen finns på App Store och innehåller flera appar på en gång. Det finns tre olika paket:

Stora språkpaketet, där ingår

Språkpaketet, där ingår

Monsterpaketet, där ingår

 

 Stora språkpaketet

Hämta Stora språkpaketet i App Store

Språkpaketet

Hämta Språkpaketet i App Store

Monsterpaketet

Hämta Monsterpaketet i App Store